Başvuru İçin Gereken Şartlar

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Öğrenciler:

 • Aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerin öğrencisi olmak
 • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının 3,00/4,00 olması
 • Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek (başvuru sonrasında adaylara yabancı dil sınavı yapılacaktır) ( %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması)
 • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık döneminde olan öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar

Öğretim elemanları:

 • ÜDS/KPDS/YDS sınavından 65 almış olmak
 • Programa daha önceden katılmamış olmak
 • Programa katılacak öğretim elemanı haftalık olarak toplam altı saatten daha az olmamak kaydı ile ders vermeleri gerekmektedir. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez, araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

Öğrenciler:

 • Transkript
 • Aday öğrenci başvuru formu
 • Dil belgesi

Öğretim Elemanları:

 • KPDS, ÜDS veya YDS belgesi
 • Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı Formda gidilecek yüksek öğretim kurumuna ayrılan yerler doldurulmayacak, boş bırakılacaktır.
Menüyü Kapat